Anestezjolodzy ostrzegają: projektowane zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych nasilą kryzys kadrowy personelu medycznego i mogą sparaliżować pracę oddziałów szpitalnych.

W związku z rozpoczęciem prac nad ustawą o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, Zarząd Główny Związku Zawodowego Anestezjologów zwrócił się w liście do senatorów RP o wprowadzenia zmian do projektowanych przepisów.

Polski Ład. “Takie będą skutki planowanych zmian podatkowych”

Projektowane zmiany podatkowe zaproponowane w wyżej wymienionym projekcie ustawy, w ocenie ZG ZZA doprowadzą do spadku realnych wynagrodzeń personelu medycznego w tym anestezjologów.

– Wprowadzenie proponowanych zmian podatkowych nasili kryzys kadrowy personelu medycznego związany ze zmniejszeniem jego aktywności zawodowej, co może spowodować ograniczenie lub nawet paraliż w funkcjonowaniu oddziałów szpitalnych w tym oddziałów anestezjologii i intensywnej terapii, szpitalnych oddziałów ratunkowych oraz specjalistycznych zespołów ratownictwa medycznego – czytamy w liście otwartym ZG ZZA do senatorów z 19 października.

Autorzy listu przypominają, że „zdecydowana większość lekarzy anestezjologów wykonuje swoją pracę w polskich szpitalach na podstawie umów cywilno-prawnych, które umożliwiają wykonywanie pracy w większym miesięcznie wymiarze czasowym niż umowy o pracę, a także wprowadza możliwość wykonywania pracy przez lekarzy anestezjologów, którzy nabyli prawa emerytalne”.

Anestezjolodzy alarmują: to grozi paraliżem oddziałów szpitalnych

ZG ZZA przestrzega, że wprowadzenie zmian podatkowych planowanych w Polskim Ładzie spowoduje wystąpienie następujących efektów:

  1. Rezygnacje anestezjologów z wykonywania pracy w ramach umów cywilno-prawnych na rzecz umów o pracę, co znacznie zwiększy koszty polskich szpitali oraz ograniczy możliwość wykonywania pracy anestezjologów w godzinach nadliczbowych
  2. Ograniczenie zatrudnienia bądź wręcz rezygnacje z pracy wielu lekarzy anestezjologów, którzy nabyli prawa emerytalne, spowodowane drastycznym spadkiem realnych wynagrodzeń
  3. Zwiększoną presję lekarzy anestezjologów wywieraną na dyrektorów szpitali w celu utrzymania dotychczasowego realnego poziomu wynagrodzeń, co będzie skutkowało znaczącym wzrostem kosztów płac w polskich szpitalach
  4. Zwiększoną emigracją polskich anestezjologów do krajów, w których poziom wynagrodzeń jest zdecydowanie wyższy i w których występuje stabilny system podatkowy.

Grozi nam zmniejszenie dostępności do leczenia szpitalnego?

– Konsekwencją tych wszystkich zmian będzie zmniejszenie dostępności pacjentów do leczenia w oddziałach szpitalnych, w tym oddziałach anestezjologii i intensywnej terapii oraz szpitalnych oddziałach ratunkowych, co w sposób oczywisty wpłynie zwłaszcza w trakcie pandemii na zmniejszenie bezpieczeństwa zdrowotnego państwa i narazi na utratę życia i zdrowia wielu obywateli – podkreśla Zarząd Główny Związku Zawodowego Anestezjologów

Uważa ponadto, że proponowane rozwiązania podatkowe są sprzeczne z zapowiedziami zwiększania wynagrodzeń personelu medycznego, które zostały zaprezentowane przez rząd w Krajowym Planie Odbudowy w kwietniu bieżącego roku oraz, że „wobec ewidentnie złej kondycji publicznej ochrony zdrowia nie powinno się ich wprowadzać w trakcie nasilających się negatywnych procesów związanych ze wzrostem inflacji”.

Podobne stanowisko Zarząd Główny Związku Zawodowego Anestezjologów publikował już w sierpniu.

źródło: rynekzdrowia.pl