www.funduszedlamazowsza.eu – Regionalny Program Województwa Mazowieckiego 2014-2020

www.uzp.gov.pl/kio – Krajowa Izba Odwoławcza

www.mz.gov.pl – strona Ministerstwa Zdrowia

www.mazowia.eu – strona Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych

www.mazovia.pl – strona  Samorządu Województwa Mazowieckiego

www.szpitalpraski.pl – strona Szpitala Praskiego w Warszawie

www.brodnowski.pl – strona Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego

www.teresabogiel.pl – Kandydatka do Sejmu RP

www.ckr.pl – strona Centrum Kompleksowej Rehabilitacji w Konstancinie-Jeziornej

www.nfz.gov.pl – strona Narodowego Funduszu Zdrowia

www.nil.org.pl – strona Naczelnej Izby Lekarskiej

www.nia.org.pl – strona Naczelnej Izby Aptekarskiej

www.pis.gov.pl – strona Państwowej Inspekcji Sanitarnej

www.gif.gov.pl – strona Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego

www.nizp.edu.pl – strona Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego

www.pzh.gov.pl – strona Państwowego Zakładu Higieny

www.izz.waw.pl – strona Instytutu Żywności i Żywienia

www.ifarm.waw.pl – strona Instytutu Farmaceutycznego

www.urpl.gov.pl – strona Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych

www.ptfarm.pl – strona Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego

www.ispor.org – strona Międzynarodowego Stowarzyszenia Farmakoekonomicznego i Badań Wynikowych

www.farmakoekonomika.pl – strona Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego

www.who.int – Światowa Organizacja Zdrowia

www.szczepienia.pzh.gov.pl – Informacje o szczepionkach i szczepieniach

 

Instytucje

Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych
Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia
Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej
Ministerstwo Zdrowia
Polski Instytut EBM

Organizacje zawodowe polskie i zagraniczne

Amerykańskie Stowarzyszenie Edukacji Diabetologicznej
Amerykańskie Towarzystwo Pielęgniarskie
Brytyjska Izba Pielęgniarek i Położnych w Londynie
Europejska Federacja Stowarzyszeń Pielęgniarek
Europejskie Towarzystwo Badań nad Cukrzycą
Fińskie Stowarzyszenie Diabetologiczne
Fundacja Europejskich Pielęgniarek Diabetologicznych
Fundacja Rozwoju Pielęgniarstwa Polskiego
Koalicja na Rzecz Walki z Cukrzycą
Międzynarodowa Federacja Diabetologiczna
Międzynarodowa Rada Pielęgniarek
Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych
Polska Federacja Edukacji w Diabetologii
Polskie Towarzystwo Diabetologiczne
Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie
Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych na rzecz Promocji Zawodu i Praw Kobiet OAZA w Ostrołęce
Studialna Grupa Edukacji Diabetologicznej

Portale zawodowe

Blog pielęgniarski Artura Sołtysiaka (Londyn)
Forum Pielęgniarek i Położnych
Medycyna praktyczna
O biznesie w pielęgniarstwie i nowoczesnym zarządzaniu
Pielęgniarka pracująca portal
Portal Pielęgniarek i Położnych
Praktyka pielęgniarska oparta na faktach
Sztuka Pielęgnowania Wydawnictwo
Wirtualne Muzeum Pielęgniarstwa Polskiego
Wirtualny Magazyn Pielęgniarki i Położnej
Wojciech Nyklewicz
www.edukacjapacjenta.pl
Med-express portal „Służby zdrowia” 
Wydawnictwo Wiley (podręczniki do nauki i nauczania) 
Journal of Diabetes Science and Technology
Fondation Recherche et Formation pour l’Education des Patients
Specjalistyczny serwis medyczny
Wydawnictwo Medical Tribune Polska 

Portale pacjentów i dla pacjentów

Diabetyk
cukrzyca.pl
Elektroniczna gazeta dla słodkich nastolatków!
Fundacja Watch Health Care
Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej
Magazyn Active
MedOnet serwis zdrowotny portalu onet.pl
Moja cukrzyca
Ogólnopolska Federacja Organizacji Pomocy Dzieci i Młodzieży Chorym na Cukrzycę
Portal Nasza Cukrzyca
Redakcja portalu ABCCukrzyca.pl
Rynek Zdrowia
Szugarfrik magazyn i portal
Wszechnica żywieniona SGGW
Polskie Stowarzyszenie Diabetyków
Cukrzyca-vademecum.pl
www.diabetesdaily.com

Akty prawne dotyczące pielęgniarstwa

Internetowy System Aktów Prawnych