Polskie Towarzystwo Diabetologiczne – ZALECENIA 2019

Lista ośrodków leczenia zespołu stopy cukrzycowej

 

Cukrzyca jest jedyną w historii chorobą niezakaźną, która została uznana przez ONZ jako choroba epidemiczna. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) umieściła ją wśród najpoważniejszych zagrożeń naszego wieku. Na całym świecie na cukrzycę choruje ponad 425 mln ludzi. W Polsce według danych szacunkowych liczba ta może przekraczać nawet 3,5 mln. Szacuje się, że ponad 25% chorych w Polsce nie wie, że choruje na cukrzycę.
Jak wskazuje Narodowy Funduszu Zdrowia to właśnie województwo mazowieckie jest obszarem, w którym liczba chorych na cukrzycę jest najwyższa w Polsce i przekracza 180 tys.

Wg danych Światowej Organizacji Zdrowia każdego roku cukrzyca jest przyczyną większej ilości zgonów niż HIV czy wypadki komunikacyjne

Chorobę rozpoznaje się najczęściej dopiero wraz z pojawieniem się jej powikłań. Zazwyczaj stopień zaawansowania cukrzycy jest już na tyle duży, że prowadzi do poważnych konsekwencji zdrowotnych. Tak szybkie rozprzestrzenianie się cukrzycy jest wynikiem niezdrowego trybu życia oraz w dalszym ciągu zbyt niskiej świadomości choroby w populacji.

Obecnie w Europie cukrzyca jest przyczyną jednego z dziewięciu przedwczesnych zgonów. W większości są to zgony osób między 50 a 60 rokiem życia. Międzynarodowa Federacja Cukrzycy (IDF) ocenia, że z powodu cukrzycy rocznie umiera około 5 mln osób. Według danych WHO prognozowana liczba zgonów między 2005 a 2030 r. w ogólnej populacji ulegnie podwojeniu. Jeżeli przyjęte założenia urealnią się, to cukrzyca stanie się 7 najczęstszą przyczyną przedwczesnej śmierci spowodowanej chorobami niezakaźnymi.

Podkreślenia wymaga fakt, iż objawy cukrzycy u osób w wieku podeszłym często są słabiej wyrażone niż u osób młodszych lub zamaskowane przez objawy innych chorób, co utrudnia i opóźnia rozpoznanie cukrzycy. W związku z powyższym istnieje konieczność wykonywania badań przesiewowych w kierunku cukrzycy zwłaszcza u osób starszych.

Cukrzyca jest jedną z głównych przyczyn utraty wzroku i schyłkowej choroby nerek u osób w wieku produkcyjnym. Stanowi najczęstszą przyczynę amputacji kończyn dolnych, zwiększa ryzyko niedokrwiennej choroby serca i udaru mózgu 2–4-krotnie.

Typowe objawy cukrzycy

 • wzmożone pragnienie (tzw. polidypsja)
 • wzmożone wydalanie moczu (tzw. poluria)
 • wzmożone łaknienie( polifagia)
 • suchość w jamie ustnej
 • zmęczenie, senność
 • zamglone widzenie
 • uczucie drętwienia rąk i stóp
 • gorsze gojenie się ran
 • infekcje układu moczowo-płciowego

Profilaktyka cukrzycy

 • Właściwa dieta
 • Edukacja
 • Wysiłek fizyczny
 • Systematyczne badania