Uprawnione do tzw. świadczenia kompensacyjnego w wyniku niepożądanego odczynu poszczepiennego (NOP) osoby mogą uzyskać kwotę odszkodowania od 10 do 100 tys. zł w przypadku hospitalizacji od 14 dni i i dłużej – poinformował minister zdrowia Adam Niedzielski, nawiązując do szczepień przeciwko Covid-19.

Informację o powstaniu tzw. Funduszu Kompensacyjnego dla osób poszkodowanych wyniku pojawienia się niepożądanego odczynu poszczepiennego (NOP) minister zdrowia Adam Niedzielski przekazał we wtorek (12 stycznia) podczas konferencji prasowej.

Jak wyjaśnił, do tej pory osoba z NOP mogła dochodzić roszczeń na zasadach ogólnych, ubiegając się o odszkodowanie na drodze sądowej. Minister Niedzielski przyznał, że takie dochodzenie roszczeń było długotrwałe i kosztowne, bo wymagające obsługi prawnej i udziału biegłych oceniających ubytek na zdrowiu wynikający z NOP.

Tłumaczył, że na utworzenie Funduszu Kompensacyjnego rząd zdecydował się ze względu na „emocje” wynikające z szybkiego wprowadzenia szczepionki przeciwko Covid-19, otrzymanej w drodze nowoczesnej technologii. – Mając świadomość wątpliwości w odbiorze społecznym, zdecydowaliśmy się zmienić sposób dochodzenia odszkodowania – powiedział minister, odnosząc się do NOP, które mogą występować po zaszczepieniu przeciwko Covid-19.

Jednocześnie zapewnił o bezpieczeństwie szczepionek przeciwko Covid-19 dopuszczonych przez Europejską Agencję Leków (EMA) do stosowania. – Decyzje które podejmuje EMA są zawsze oparte na tych samych kryteriach, zawsze dotyczą przeglądu badań – mówił, wyjaśniając, iż możliwość przyspieszenia procedury rejestracji szczepionek wynika stąd, że EMA na bieżąco analizowała wyniki badań klinicznych.

Dotąd cztery poważne NOP-y i jeden ciężki

Jak twierdził, wystąpienie NOP jest “szalenie rzadkie”. Minister przywołał dane, z których wynika, że na około 249 tysięcy osób zaszczepionych dotąd w kraju na Covid-19 wystąpiło 37 niepożądanych odczynów poszczepiennych, z czego 4 poważne i 1 ciężki. Według ministra Niedzielskiego, przy oczekiwanej skali szczepień populacyjnych można liczyć się z około 120 niepożądanymi odczynami poszczepiennymi, które mogą okazać się takimi, wymagającymi odszkodowania.

O odszkodowanie będzie mogła ubiegać się osoba m.in. po wstrząsie anafilaktycznym, która ze względu na NOP była hospitalizowana 14 i więcej dni.

– Osoby, które będą uprawnione do takiego odszkodowania w ramach takiej uproszczonej procedury, to będą osoby, które wymagają hospitalizacji przez co najmniej 14 dni – to jest jeden bardzo ważny warunek – lub takie, u których wystąpił wstrząs anafilaktyczny, który spowodował konieczność obserwacji lub hospitalizacji co najmniej 14-dniowej – wyjaśnił minister Niedzielski.

Dodał, iż – odnosząc ten warunek do trwających szczepień – to “jedna osoba w kraju po wykonaniu tych 250 tys. szczepień ma w ogóle potencjał by być kwalifikowaną do takiego odszkodowania”.

– Świadczenie kompensacyjne będzie się wahało w przedziale od 10 tys. zł – w przypadku minimalnego progu 14 dni hospitalizacji – aż do 100 tys. zł łącznie, czyli zwiększając liczbę dni hospitalizacji bądź łącząc różne elementy, które będą w specjalnej, szczegółowej tabeli opisującej kryteria przyznawania świadczenia – powiedział Niedzielski.

Zaznaczył, że finansowanie funduszu w pierwszym okresie, kiedy będzie on dotyczył świadczenia kompensacyjnego związanego ze szczepieniem covidowym, zostanie wykonane ze środków przeznaczonych na przeciwdziałanie COVID-19.

Decyzja do 60 dni od złożenia wniosku

Świadczenie kompensacyjne będzie przyznawane przez Rzecznika Praw Pacjenta (RPP), do którego będą składane wnioski o świadczenie. – Będziemy chcieli, żeby można było złożyć je w każdej formie – zarówno pisemnej, jak i elektronicznej. Zostanie przygotowany specjalny uproszczony formularz, po jego wypełnieniu będzie można złożyć taki wniosek – powiedział Bartłomiej Chmielowiec.

Wyjaśnił, że “świadczenia będą przyznawane przez Rzecznika Praw Pacjenta – centralny organ rządowy, który stoi na straży praw pacjentów, który jest przygotowany, żeby tego typu wnioski rozpatrywać”.

– Wnioski będą musiały zawierać dokumentację medyczną niezbędną do tego, żeby można było przeanalizować, czy faktycznie doszło do niepożądanego odczynu poszczepiennego – powiedział RPP.

Zapowiedział, że RPP będzie wspierany zespołem ekspertów z zakresu medycyny, którzy są specjalistami z zakresu szczepień ochronnych, po to żeby ta decyzja, którą wyda Rzecznik Praw Pacjenta była “jak najbardziej obiektywna, rzetelna i odpowiadała faktycznym ustaleniom tego, czy istnieje związek między szczepieniem na COVID-19 a niepożądanym odczynem poszczepiennym (NOP)”.

Zapowiedział, że “decyzja będzie wydana w ciągu 60 dni od dnia otrzymania wniosku”. – Jest to szybka ścieżka alternatywna – zaznaczył Chmielowiec.

W przypadku wydania decyzji pozytywnej pacjentowi zostanie wypłacone stosowne świadczenie kompensacyjne. – Natomiast w przypadku wydania decyzji negatywnej, z którą pacjent nie będzie się zgadzał zostaje mu droga sądowa i będzie mógł złożyć skargę do sądu administracyjnego w ciągu 30 dni od dnia otrzymania decyzji – wyjaśnił RPP.

Minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował, że do końca tygodnia z Rzecznikiem Praw Pacjenta będą prowadzone prace finalizujące projekt Funduszu Kompensacyjnego. Zapowiedział, że “będzie on przygotowany do końca tego tygodnia”. – W poniedziałek zostanie przedstawiony do konsultacji publicznych – zapowiedział szef resortu zdrowia.

Minister dodał, że wprowadzane rozwiązanie nie jest przejściowe, gdyż od 2022 roku ma ustawowo odnosić się do wszystkich szczepień ochronnych.

Polisy OC – to za mało

Decyzji dotyczącej wprowadzenia specjalnego funduszu pokrywającego roszczenia pacjentów w przypadku wystąpienia poważnych i ciężkich NOP domagali się wcześniej m.in. lekarze rodzinni, których NZOZ-y będą zaangażowane w akcję szczepień przeciwko Covid-19.

Jak mówił Rynkowi Zdrowia Marek Twardowski, wiceprezes Federacji Porozumienie Zielonogórskie, kwestia uregulowania finansowej odpowiedzialności za ewentualne skutku uboczne podania szczepionek jest jednym z ważnych elementów Narodowego Programu Szczepień.

– Oczekujemy, że nasz rząd podejmie taką decyzję jak rząd brytyjski. Ponieważ szczepionkę kupują rządy państw, a nie hurtownie, to rząd powinien ponosić finansowe konsekwencje roszczeń ze strony pacjenta – powiedział nam w grudniu Marek Twardowski.

Przychodnie POZ mają wykupione polisy obowiązkowego ubezpieczenia OC, które według rozporządzenia ministra finansów chronią od odpowiedzialności finansowej do kwoty 350 tysięcy euro. – To ubezpieczenie dotyczy leczenia pacjentów zapisanych do danej przychodni, ale w przypadku szczepień przeciwko Covid-19 w przychodni będą mogli się też pojawić pacjenci, którzy zarejestrują przez systemem centralny lub poprzez infolinię, niekoniecznie ci zapisani na listę lekarza. Zdarzeń z takimi pacjentami OC nie obejmuje – zaznaczył.

źródło: rynekzdrowia.pl