W związku z epidemią COVID-19 w Polsce, Narodowy Fundusz Zdrowia planuje przeznaczyć na stomatologię dodatkowe 39 mln zł. Gabinety będą mogły wykorzystać te środki na pokrycie dodatkowych działań oraz zakup niezbędnych środków, by móc utrzymać zaostrzony rygor sanitarny.

2 czerwca 2020 r. opublikowano projekt zarządzenia prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczący leczenia stomatologicznego. Zgodnie z decyzją szefa NFZ, na polską stomatologię mają zostać przeznaczone dodatkowe środki w wysokości 39 mln zł.

Stomatologia w dobie z COVID-19 – planowane są dodatkowe środki

“Koszt zmian wprowadzonych w przypadku świadczeń endodoncji wyniesie około 29 mln zł w okresie pół roku. W przypadku współczynników wprowadzonych podczas trwania epidemii dodatkowy skutek od lipca do września wyniesie ok. 10 mln. Razem skutek finansowy wprowadzonych zmian wyniesie ok. 39 mln” – czytamy w dokumencie.

Prezes NFZ zaznaczył w projekcie rozporządzenia, że zaproponowane zmiany mają na celu zwiększenie dostępności do świadczeń z zakresu leczenia stomatologicznego udzielanych w ramach zawartych umów podczas trwania epidemii COVID-19.

“Planowany wzrost kosztów świadczeń w związku z wprowadzeniem w czasie trwania epidemii współczynników korygujących wycenę świadczeń stomatologicznych przyczyni się do pokrycia kosztów dodatkowych działań antyseptycznych i aseptycznych, ułatwi zakup koniecznych środków, aby umożliwić stosowanie zaostrzonych rygorów sanitarnych” – czytamy w uzasadnieniu.

Dodano również, że na wniosek konsultantów krajowych, w szczególności w dziedzinie stomatologii zachowawczej i endodoncji oraz stomatologii dziecięcej, a także Naczelnej Rady Lekarskiej, zmieniono wycenę świadczeń w endodoncji.

Fundusz zaznaczył, że uwagi do projektu można przedstawiać do 9 czerwca br. Zarządzenie ma wejść w życie 30 dni od jego podpisania i stosuje się do świadczeń udzielonych od dnia 1 lipca 2020 r.

źródło: pulsmedycyny.pl