W piątek 15 października w Centrum Partnerstwa Społecznego “Dialog” odbyło się posiedzenie zespołu trójstronnego, który obradował w sprawie wynagrodzeń medyków. Jak podkreśliła Maria Ochman w rozmowie z PAP, zespół nie podpisuje żadnych porozumień.
15 października w piątek odbyło się kolejne posiedzenie zespołu trójstronnego w centrum “Dialog”
W posiedzeniu wzięli udział ministrowie Adam Niedzielski i Piotr Bromber oraz m.in. przedstawiciele związków zawodowych
Zabrakło jednak przedstawicieli Komitetu Protestacyjno-Strajkowego Pracowników Ochrony Zdrowia, którzy wcześniej przedstawili swoją wersję porozumienia wszystkim członkom zespołu trójstronnego

Zakończyło się spotkanie zespołu trójstronnego w sprawie m.in. wynagrodzeń medyków

15 października w posiedzeniu zespołu trójstronnego obradującego w Centrum Partnerstwa Społecznego “Dialog” w sprawie m.in. wynagrodzeń w ochronie zdrowia udział wzięli m.in. KK NSZZ “Solidarność”, Maria Ochman, OPZZ, przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju i Polityki Społecznej, Pracodawcy RP, szef Polskiej Federacji Szpitali Jarosław Fedorowski oraz ministrowie zdrowia Adam Niedzielski i Piotr Bromber.Ochman: zespół nie podpisuje żadnych porozumień

Ochman przypomniała na konferencji po spotkaniu, że w tym półroczu strona związkowa przewodniczy obradom zespołu trójstronnego.

– Przedstawiono dotychczasowe rezultaty rozmów. (…) Otrzymaliśmy postulaty komitetu protestacyjnego. (…) Mamy propozycje OPZZ, propozycje “Solidarności”, również list intencyjny, który w imieniu ministerstwa został przedstawiony protestującymi. (…) Wszystkie te dokumenty zostaną położone na stole – powiedziała.

– Rozpoczynamy jako zespół trójstronny jeszcze w tym miesiącu, mam nadzieję jak najszybciej – decyzja dzisiaj zapadnie po uzgodnieniu kalendarza pana ministra – prace nad wszystkimi dokumentami, które wpłynęły – zaznaczyła.

Akcentowała, że zespół nie podpisuje żadnych porozumień. – W przestrzeni medialnej pojawiły się informacje, że będziemy podpisywać tu jakieś porozumienie. (…) Z nikim się nie ścigamy, nie wchodzimy w niczyje buty. Zgłoszone postulaty nie są jedynymi – zaznaczyła Ochman.
Wszechstronny punkt widzenia pozwala na wypracowanie rozwiązań

Jak podkreślił minister zdrowia Adam Niedzielski, “forum zespołu trójstronnego reprezentuje wszechstronny punkt widzenia”.

– Możemy wypracować tu kompleksowe rozwiązania uwzględniające perspektywę pracowników i pracodawców oraz rządu – mówił.- Punktem wyjścia dla zespołu trójstronnego jest dyskusja o możliwych scenariuszach podziału nakładów na zdrowie – mówił minister Niedzielski.

Dodał, że “podział środków będzie uwzględniał nie tylko gwarancję wzrostu wynagrodzeń, ale też interes pacjenta m.in. kwestię refundacji i innego rodzaje świadczeń”.
Niedzielski: rozmowy były bardzo rzeczowe

Szef resortu zdrowia w czasie briefingu pytany był, czy będzie rozmawiał z protestującymi w białym miasteczku.

– Strona Komitetu Protestacyjnego, która jest związana z białym miasteczkiem otrzymywała wiele razy zaproszenia do rozmów. Wiele razy przedstawialiśmy rozwiązania takie jak np. system no-fault, system ochrony szczególnej lekarzy – pod kątem prawnym – powiedział Niedzielski.

Zaznaczył, że rozmowy w czasie posiedzenia Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia “były bardzo rzeczowe”.

Przypomniał, że strona protestująca sama narzuciła datę 7 października – jako deadline.

– Szanując to podejście przygotowaliśmy bardzo konkretną propozycję. Została ona przedstawiona jako projekt porozumienia zawierającego m.in. kwestie zwiększenia minimalnych wynagrodzeń, która kosztowała w ujęciu półrocznym system ok.6 mld zł – powiedział Niedzielski.

Zwrócił uwagę, że ta propozycja “została odrzucona bez uzasadnienia, bez dogłębnej analizy i rozmowy”. Stwierdził, że “nie ma skłonności do porozumienia się, a problem musimy rozwiązać”.

Minister zaznaczył, że “gwarancje finansowe dla wynagrodzeń powinny systematycznie rosnąć na tyle, na ile jest środków”. – W związku z tym, ten problem chcemy rozwiązać w postaci wspólnego stanowiska – wskazał szef resortu zdrowia.

– Wracanie i uprawianie demagogii, że chcemy rozmawiać, a potem odchodzimy od stołu, narzucamy deadline’y przy porozumieniu, lub wymyślmy inny warunek, to nie jest atmosfera do rozmowy – ocenił minister Niedzielski.

Postulaty strajkujących medyków zostały skonkretyzowane. O co walczą?

Opublikowany na łamach mediów społecznościowych projekt porozumienia zawiera 11 merytorycznych paragrafów. Co zawierają? Między innymi zgodnie z pierwszym minister zdrowia ma zobowiązać się w terminie do 31 października bieżącego roku do podjęcia inicjatywy legislacyjnej mającej na celu nowelizację ustawy z 8 czerwca 2017 roku o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

Czytaj także: Medycy pokazują porozumienie z ministerstwa zdrowia. “Punkt po puncie dementujemy nieprawdę”

Uzupełnieniem tego punktu jest załącznik, który przedstawia współczynniki pracy dla pracowników medycznych zatrudnionych w podmiotach leczniczych na podstawie stosunku pracy.

W paragrafie drugim zawarto konkretne propozycje w zakresie wzrostu realnego wyceny świadczeń medycznych oraz ryczałtów we wszystkich rodzajach świadczeń opieki zdrowotnej, o kwoty nie niższe niż kwoty przekazywane podmiotom leczniczym, jako współczynniki korygujące do kontraktów.
Rzetelna wycena świadczeń

Jednocześnie porozumienie zobowiązuje AOTMiT do przeprowadzania pełnej i kompleksowej wyceny wszystkich świadczeń opieki zdrowotnej sukcesywnie w terminie do 30 listopada przyszłego roku a ministra zdrowia do niezwłocznego podnoszenia podmiotom leczniczym wartości wycen do poziomu nie niższych niż wycena dokonana przez AOTMiT.

Paragraf 3 porozumienia ministra zdrowia zobowiązuje do inicjatywy legislacyjnej mającej na celu osobie wykonującej zawód medyczny ochrony prawnej należnej funkcjonariuszowi publicznemu a przepisy w tym zakresie miałyby wejść w życie nie później niż 1 marca przyszłego roku.

Kolejny punkt zobowiązuje ministra zdrowia do wprowadzenia do projektu ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta zmiany w zakresie zgłaszania zdarzenia niepożądanego.
Urlop dla poratowania zdrowia

Wiele miejsca w porozumieniu poświecono też dyskutowanemu wcześnie urlopowi dla podratowania zdrowia dla osób wykonujące zawody medyczne. Zakłada on, że prawo do takiego urlopu przysługiwać będzie po 15 latach pracy w zawodzie medycznym w podmiotach leczniczych, a jego wymiar nie będzie przekraczał jednorazowo jednego roku oraz łącznie 7 lat w okresie całego zatrudnienia.

Zgodnie z tą propozycją za czas urlopu dla podratowania zdrowia wynagrodzenie ma zostać obliczone według zasad obowiązujących przy ustalaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy. O potrzebie udzielenia takiego urlopu ma orzekać lekarz posiadający uprawnienia do wykonywania badań tak jak ma to zastosowanie w kodeksie pracy.

źródło: rynek zdrowia.pl