Zarząd Województwa Mazowieckiego zdecydował o przyznaniu prawie 10 mln zł dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na realizację 17 projektów. Środki te zostaną zainwestowane w badania przesiewowe i działania edukacyjno-informacyjne oraz szkolenia lekarzy i pielęgniarek.

Wiele osób z cukrzycą nie ma świadomości swojej choroby. Zjawisko to występuje szczególnie u osób starszych, u których objawy są słabiej wyrażone niż u młodszych bądź zamaskowane przez objawy innych chorób.

Dlatego Regionalny Program Zdrowotny w zakresie wczesnego wykrywania i profilaktyki cukrzycy wśród mieszkańców województwa mazowieckiego na lata 2019-2022 skierowany jest do osób po 60. roku życia. Zwiększenie poziomu wykrywalności choroby, ograniczenie występowania jej powikłań i promowanie zdrowego stylu życia to cele Regionalnego Programu Zdrowotnego, które realizować będą wybrane w rozstrzygniętym konkursie przedsięwzięcia.

Ze wsparcia dostępnego w 17 dofinansowanych projektach skorzystają mieszkańcy województwa mazowieckiego w wieku powyżej 60. roku życia, u których dotychczas nie diagnozowano cukrzycy. Zwycięskie projekty będą realizowane m.in. w powiatach: białobrzeskim, ciechanowskim, garwolińskim, grodziskim, grójeckim, makowskim, mińskim, mławskim, otwockim, płońskim, pruszkowskim, przasnyskim, przysuskim, pułtuskim, siedleckim, sokołowskim, szydłowieckim i wołomińskim, a także w Radomiu i Warszawie.

Każdy z projektów będzie składał się z trzech modułów. Działania rozpoczną się od akcji informacyjnej o cukrzycy, jej objawach i konsekwencjach nieleczenia, a także o realizowanym projekcie. Beneficjenci będą je prowadzić m.in. w mediach, Internecie, przez ośrodki pomocy społecznej, uniwersytety trzeciego wieku, kluby seniora, a także za pomocą ulotek i plakatów.

W drugim module osoby po 60. roku życia, u których nie diagnozowano cukrzycy, wezmą udział w badaniach i konsultacjach lekarskich. Przewidywany zakres badań obejmie m.in. oznaczenie glikemii przygodnej, pomiar wskaźnika BMI i pomiar ciśnienia tętniczego oraz ocenę ewentualnych wykrytych powikłań cukrzycy. Pacjenci skorzystają również z działań edukacyjnych dotyczących zdrowego stylu życia, szczególnie diety i aktywności fizycznej.

Adresatami trzeciego modułu będą lekarze i pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, którzy zostaną przeszkoleni z profilaktyki, rozpoznawania i leczenia cukrzycy.

Więcej: funduszedlamazowsza.eu

źródło: rynekzdrowia.pl