3,7 mld zł po stronie wydatków i aż 1,2 mld zł na inwestycje. Tak przedstawia się budżet na 2020 r. –To będzie najlepszy budżet w 21-letniej historii województwa mazowieckiego. 3,7 mld zł to dziesięć razy więcej niż w pierwszym budżecie z 1999 r. Mazowsze dzięki środkom własnym i funduszom unijnym dokonało olbrzymiego awansu cywilizacyjnego. Nasz PKB za 2017 r. wyniósł 104 mld euro, czyli dwa razy więcej niż np. Bułgaria – 52 mld euro – zauważa marszałek Adam Struzik.

Planowane dochody wyniosą ponad 3,5 mld zł, z czego 2,9 mld zł to prognozowane dochody z podatków CIT i PIT. Z założenia wydatki mają być na poziomie ponad 3,7 mld zł. Wpłata do budżetu państwa, czyli tzw. janosikowe, w 2020 r. wyniesie 592 mln zł.

– Ten budżet tylko potwierdza, że sytuacja finansowa Mazowsza jest stabilna. Środki, którymi dysponujemy pozwolą nie tylko na rozbudowę infrastruktury medycznej czy drogowej. Dużą pulę, bo aż 110 mln zł przeznaczymy po raz kolejny na programy wsparcia dla gmin, sołectw i jednostek OSP. Ten rok pokazał nam, jak duże jest zapotrzebowanie na tego typu projekty. Dlatego w przyszłym roku, w ramach niektórych programów do rozdysponowania będzie dwa razy tyle środków, co w roku bieżącym – podkreśla marszałek Adam Struzik. – Na 2020 r. zaplanowaliśmy także dokapitalizowanie spółki port lotniczy Warszawa-Modlin. Chcemy na ten cel przeznaczyć 50 mln zł i kolejnych ponad 5,7 mln zł na modernizację istniejącej już infrastruktury oraz budowę nowej. Chcemy wspierać rozwój tego lotniska. Niestety, aby mogło ono wykorzystać w pełni swój potencjał potrzebne są inwestycje. A te skutecznie są blokowane przez państwowego udziałowca, spółkę PPL. Jeśli zajdzie taka potrzeba, jesteśmy również przygotowani na ewentualne odkupienie udziałów – dodaje marszałek.

Zaplanowane przez samorząd województwa mazowieckiego wydatki inwestycyjne na 2020 r. dotyczą w dużej mierze infrastruktury transportowej. Na ten cel Mazowsze przeznaczy około 617 mln zł. Ponad 498,8 mln zł zostanie przeznaczone na  budowę, rozbudowę i modernizację dróg wojewódzkich, a 30 mln zł na wsparcie dróg gminnych i powiatowych. Blisko 242,3 mln zł pochłoną natomiast inwestycje w mazowieckich szpitalach, a ponad 112 mln zł w instytucjach kultury. Znaczącą pozycją w budżecie Mazowsza są także dotacje dla przewoźników kolejowych – spółek Koleje Mazowieckie i Warszawska Kolej Dojazdowa. W przyszłym roku wyniosą one łącznie 371 mln zł. Ponad 110 mln zł samorząd Mazowsza przeznaczy na programy wsparcia dla mazowieckich gmin, powiatów i jednostek OSP.

Największe planowane na 2020 r inwestycje

DROGI

Na budowę, modernizację i przebudowę dróg wojewódzkich w przyszłym roku przeznaczymy ponad 498 mln zł. Część to kontynuacja rozpoczętych już projektów. Ale są i takie inwestycje, których realizację rozpoczniemy w przyszłym roku. Wśród nich rozbudowa drogi Chorzele-Myszyniec czy długo wyczekiwana budowa drogi do węzła Wołomin na trasie S-8. Jednym z największych projektów będzie budowa obwodnicy Grodziska Mazowieckiego. Jednym słowem nie zwalniamy tempa – podsumowuje wicemarszałek Rafał Rajkowski.

Wśród największych inwestycji znalazły się:

 • budowa zachodniej obwodnicy Grodziska Mazowieckiego w ciągu DW 579 – 80 mln zł;
 • budowa tunelu drogowego oraz drogi wojewódzkiej nr 638 w km 19,400 linii kolejowej nr 2 w Sulejówku – 25,5 mln zł;
 • przebudowa drogi wojewódzkiej nr 579 Kazuń – Błonie (etap II) – 19,3 mln zł;
 • rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na odc. od km 57+660 do km 69+230 – 16,9 mln zł;
 • droga wojewódzka nr 801 Warszawa – granica województwa – 14,7 mln zł;
 • budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 635 do węzła “WOŁOMIN” na trasie S-8 – 14 mln zł;
 • rozbudowa/przebudowa obiektów inżynierskich (mosty: dw. nr 636 m. Zawiszyn; dw. nr 631 m. Kanał Bródnowski; dw.nr 691 m. Garbatka Letnisko; dw. nr 637 Goździówka; dw. nr 690 Boguty Pianki) – 14 mln zł;
 • przebudowa drogi wojewódzkiej nr 698, wraz z remontem mostu na rzece Toczna w Łosicach – 13,9 mln zł;
 • rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 579 na odcinku od km 41+272 do km 52+714 – 12,7 mln zł;
 • przebudowa drogi wojewódzkiej nr 645 Myszyniec – Łomża na odcinku od km3+469,70 km do 8+778,18  od m. Zawodzie do m. Dęby – 12,5 mln zł;
 • droga wojewódzka nr 727 Klwów-Szydłowiec – 12 mln zł;
 • rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 694 Przyjmy – Brok – granica województwa od km 26+496 do km 28+042,70 w m. Małkinia Górna – 10,1 mln zł;
 • rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na odcinkach: od km 38+170 do km 38+662, od km 39+268 do km 51+500, od km 55+350 do km 57+660 oraz od km 69+230 do km 72+781 – 9,7 mln zł.

ZDROWIE

– W przyszłym roku na modernizacje infrastruktury medycznej i zakup sprzętu specjalistycznego przeznaczymy aż 242 mln zł. Myślę, że jednym z najważniejszych projektów zdrowotnych, które będziemy realizowali to utworzenie ośrodków udarowych w naszych szpitalach w Siedlcach, Ostrołęce, Radomiu, Płocku i w Ciechanowie. Obecnie na całym Mazowszu są tylko trzy takie ośrodki – dwa w Warszawie i jeden w Grodzisku Mazowieckim  – podkreśla członek zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc.

Największe planowane inwestycje to:

 • modernizacja oddziału ginekologiczno-położniczego i neonatologicznego w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym – 23 mln zł;
 • adaptacja pomieszczeń i zakup pierwszego wyposażenia dla oddziału chirurgii naczyniowej w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce – 14,4 mln zł;
 • modernizacja i rozbudowa budynku w Warszawie przy ul. Koszykowej 79A na potrzeby Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. w Zagórzu – 12,6 mln zł;
 • rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku szpitala przy ul. Barskiej 16/20 w Warszawie (Mazowieckie Centrum Rehabilitacji ,,Stocer” Sp. z o.o) – 10 mln zł;
 • modernizacja pomieszczeń dla nowej lokalizacji apteki szpitalnej w budynku B1 (etap II) w Szpitalu Dziecięcym im. J. Bogdanowicza w Warszawie – 8,2 mln zł;
 • modernizacja pomieszczeń na potrzeby oddziału neurologicznego wraz z pododdziałem udarowym oraz zakupem wyposażenia w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. – 8,1 mln zł;
 • poprawa efektywności energetycznej budynków Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie – 8 mln zł;
 • modernizacja oddziału neurologii z pododdziałem udarowym Szpitala Kolejowego w Pruszkowie (Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o.) – 7,7 mln zł;
 • zwiększenie efektywności energetycznej budynku głównego w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym Sp. z o.o. w Radomiu – 6,9 mln zł;
 • przebudowa terenu szpitalnego obejmującego infrastrukturę techniczną, małą architekturę oraz tereny zielone jako miejsce biernej i czynnej hortiterapii z wykorzystaniem do rehabilitacji leczniczej dzieci i dorosłych w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. – 6,5 mln zł;
 • przebudowa układów wentylacji i klimatyzacji pracujących na potrzeby bloku operacyjnego w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym Sp. z o.o. w Radomiu – 6,4 mln zł;
 • utworzenie ośrodka udarowego w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym Sp. z o.o. w Radomiu – 6,2 mln zł;
 • modernizacja budynku głównego szpitala w Rudce (Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o.) – 6 mln zł;
 • utworzenie ośrodka udarowego w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie – 6 mln zł;
 • utworzenie ośrodka udarowego w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. – 5,8 mln zł;
 • utworzenie ośrodka udarowego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku – 5,5 mln zł;
 • modernizacja pawilonu szpitalnego nr 5 w SWPZZPOZ im. B. Borzym w Radomiu – 5 mln zł;
 • utworzenie ośrodka udarowego w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce – 4,6 mln zł;
 • modernizacja i doposażenie oddziałów szpitalnych w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie – 4,6 mln zł.

KULTURA

– Ponad 112 mln zł przeznaczymy w przyszłym roku na modernizację i doposażenie naszych placówek kulturalnych. W planach jest m.in. rewitalizacja willi Gabriela Narutowicza czy budowa nowych obiektów administracyjno-muzealnych na potrzeby Muzeum Gombrowicza we Wsoli. W przyszłym roku będziemy także kontynuować rozpoczęte już projekty m.in. modernizację zabytkowych kamienic Gąski i Esterki w Radomiu, skrzydeł północnego i wschodniego Arsenału Warszawskiego czy rozbudowę Muzeum Mazowieckiego w Płocku – dodaje wicemarszałek Wiesław Raboszuk.

Największe planowane inwestycje to:

 • odtworzenie i rewaloryzacja budynku zabytkowego przy ul. Kolegialnej 6 oraz przebudowa przynależnych oficyn na potrzeby Muzeum Mazowieckiego w Płocku (etap II) – 14,2 mln zł;
 • modernizacja skrzydeł północnego i wschodniego Arsenału Warszawskiego w Państwowym Muzeum Archeologicznym w Warszawie – 14,3 mln zł;
 • przebudowa Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego na ul. Koszykowej w Warszawie (etap II) – 9,5 mln zł;
 • utworzenie bazy kulturalno-edukacyjnej dla prezentacji i promocji folkloru poprzez odrestaurowanie Pałacu Karolin w Otrębusach na potrzeby Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca Mazowsze – 5,9 mln zł;
 • modernizacja i adaptacja na cele wystawiennicze obiektów Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu Oddział Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu (etap III, budynki nr 1, 3 i 5) – 7 mln zł;
 • rewitalizacja wilii Gabriela Narutowicza przy ul. Parkowej 23 w Warszawie wraz z jego otoczeniem na potrzeby Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego – 4,4 mln zł;
 • aranżacja pomieszczeń ekspozycji stałych (sztuka dwudziestolecia międzywojennego – art. déco i Wielcy Płocczanie – Themersonowie) w nowym gmachu Muzeum Mazowieckiego przy ul. Kolegialnej 6 w Płocku – 4,1 mln zł;
 • modernizacja i adaptacja zabytkowych kamienic Gąski i Esterki na potrzeby utworzenia stałej wystawy archeologiczno-historycznej Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu – 3,8 mln zł;
 • przebudowa i modernizacja pomieszczeń administracyjnych II piętra z przeznaczeniem na nowe przestrzenie edukacyjne wraz z rozbudową sal wystawowych I piętra i parteru na nowe wystawy stałe w Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie – 3,5 mln zł;
 • podróż na Wschód – nowa oferta kulturalna Muzeum Azji i Pacyfiku – 3,1 mln zł;
 • budowa dwóch budynków administracyjno-muzealnych na terenie parku w Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli – 3 mln zł;
 • modernizacja budynku Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze wraz z zagospodarowaniem terenu (Muzeum Wsi Radomskiej) – 1,7 mln zł;

PROGRAMY WSPARCIA

– To, jakim zainteresowaniem cieszyły się w bieżącym roku nasze programy wsparcia przerosło nasze oczekiwania. Na szczęście udało nam się dofinansować praktycznie wszystkie projekty, które zostały do nas zgłoszone. Często podczas spotkań z samorządowcami słyszę, jak wielkie mają potrzeby, na których realizację po prostu nie mają pieniędzy. Stąd nasza decyzja, aby w przyszłym roku zwiększyć pulę środków m.in. na tworzenie i modernizację pracowni informatycznych i językowych, a także na działania proekologiczne – podkreśla członek zarządu województwa mazowieckiego Janina Ewa Orzełowska.

Na realizację programów wsparcia skierowanych do mazowieckich gmin, powiatów, a także jednostek OSP władze Mazowsza przeznaczą w 2020 r. ponad 110 mln zł. W przyszłym roku realizowane będą:

 • Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego – 50 mln zł;
 • Mazowiecki Instrument Wsparcia Infrastruktury Sportowej – 10 mln zł;
 • Mazowiecki Instrument  Wsparcia Ochrony Powietrza – 10 mln zł;
 • Mazowiecki Program Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych – 10 mln zł;
 • Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE – 13,9 mln zł;
 • Zakup samochodów i sprzętu przeciwpożarowego OSP – 8 mln zł;
 • Finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanych i niezaliczanym do sektora finansów publicznych – 6 mln zł;
 • Remont budynków użytkowanych przez OSP – 3 mln zł;
 • Mazowiecki Instrument Aktywizacji Działkowców  – 1 mln zł.

źródło: mazovia.pl