Ogólnopolska Federacja Onkologiczna zwróciła się do prezesa NFZ Adama Niedzielskiego o przeznaczenie 35-40 mln zł, niewykorzystanych na realizację pilotażu sieci onkologicznej, na rozwój projektu “Zdrowe Dane” oraz rozbudowę potencjału analitycznego Funduszu.

Ogólnopolska Federacja Onkologiczna (OFO, nowa organizacja powołana 15 stycznia 2020 r. przez osiem fundacji i stowarzyszeń onkologicznych) przypomina w komunikacie przesłanym do mediów, że strategia NFZ, przyjęta w 2019 r., przewiduje budowę systemu agregatowania oraz wykorzystywania danych. Jednym z elementów tego procesu jest projekt “Zdrowe Dane”, w ramach którego udostępniono dane zbierane przez Fundusz. W ubiegłym roku opublikowano też kilka raportów dotyczących struktury oraz jakości opieki zdrowotnej, m.in. chirurgii onkologicznej i ginekologii onkologicznej. OFO postuluje, żeby rozwijać projekty analityczne NFZ, przeznaczając środki zaoszczędzone na pilotażu sieci onkologicznej, zwłaszcza że – zdaniem Federacji – “obecnie nie istnieją przesłanki przemawiające za skutecznością aktualnej koncepcji sieci” i brak narzędzi do zweryfikowania skuteczności pilotażu.

“W trakcie prac nad pilotażem oraz oraz po jego wprowadzeniu przedstawiciele resortu zdrowia wspominali, że sednem projektu jest zbieranie danych. Niestety na dzisiaj nie wiemy, czy wprowadzenie pilotażu miało sens” – mówi Dorota Korycińska, prezes OFO. – “Tymczasem NFZ w ostatnim roku pokazał, że chce i potrafi wykorzystać swój potencjał, a publikowane analizy z dziedziny onkologii były krokami milowymi w procesie budowania rzetelnej debaty publicznej”.

OFO przypomina, że według informacji przekazanych przez resort zdrowia podczas posiedzenia podzespołu ds. ochrony zdrowia Rady Dialogu Społecznego, spośród 48 mln zł przeznaczonych na realizację pilotażu w 2019 r. wykorzystano ok. 8-10 mln zł.

“Przeznaczenie tej kwoty na działalność analityczną NFZ pozwoliłoby na również rozpocząć dyskusję nad koniecznością zapewnienia Funduszowi zasobów do realizacji swoich zadań. Nasz płatnik publiczny musi ściągać specjalistów dobrymi warunkami pracy oraz ciekawymi projektami, takimi jak “Zdrowe Dane”” – komentuje Dorota Korycińska.

źródło: pulsmedycyny.pl