Prof. nadzw. Iwona Ługowska – onkolog kliniczny, kierownik Oddziału Badań Wczesnych Faz w Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, uznana została za Kobietę Sukcesu Mazowsza 2019. Statuetkę laureatce wręczył marszałek Adam Struzik w trakcie IX Gali Kobiety Sukcesu Mazowsza.

Prof. nadzw. Iwona Ługowska to specjalistka onkologii klinicznej – kierownik Oddziału Badań Wczesnych Faz Centrum Onkologii – Instytutu im. M. Curie-Skłodowskiej, a także konsultantka Kliniki Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków Centrum Onkologii – Instytutu. Udziela się również w towarzystwach naukowych – jest członkiem zarządu EORTC oraz członkiem ESMO Publishing Working Group.

„Moja miłością jest rodzina, pasją – praca, a sukcesem – każdy pacjent, u którego udało się zatrzymać postęp choroby lub tę chorobę całkowicie pokonać. Dzięki Oddziałowi Badań Wczesnych Faz, którym kieruję, coraz częściej walkę z chorobą wygrywają pacjenci, którym medycyna nie pozostawiała nadziei. Dla mnie każdy pacjent jest wyzwaniem i motywacją do działania. A widzieć pacjenta, który opuszcza nas jako zdrowy człowiek? To bezcenne uczucie, które nie równa się z żadnym innym…” – podkreśliła laureatka.

W stołecznym Centrum Onkologii prof. Iwona Ługowska stworzyła Oddział Badań Wczesnych Faz, gdzie innowacyjne onkologiczne terapie podawane są chorym, u których zawiodło leczenie standardowe. W ośrodku kierowanym przez laureatkę plebiscytu Kobieta Sukcesu Mazowsza prowadzone są badania kliniczne z cząsteczkami wpływającymi na układ immunologiczny oraz lekami ukierunkowanymi molekularnie.

“Są to terapie w trakcie badań klinicznych pierwszej fazy, zatem nie są znane jeszcze ostateczne efekty kliniczne ani profil bezpieczeństwa, jednak na podstawie badań przedklinicznych zasadne jest, by zastosować je w klinice” – informuje w swoim komunikacie COI.

“Największą wartością w mojej pracy jest przede wszystkim to, że mogę pomagać ludziom, że leki, którymi dysponujemy w Oddziale Badań Wczesnych Faz, działają przeciwnowotworowo. Jednocześnie praca w oddziale jest bardzo intensywna i wymagająca, nowe nieznane terapie to ryzyko dla chorego, które naszym obowiązkiem jest zminimalizować. Jest to możliwe dzięki zespołowi ośrodka, który udało mi się stworzyć – to grupa niezwykłych, wyjątkowych osób nie tylko maksymalnie zaangażowana w swoje obowiązki, ale przede wszystkim profesjonalnie i z wielkim sercem traktująca chorych. Razem jesteśmy w stanie przeprowadzić nawet najtrudniejsze badanie” – podkreśliła rolę swoich współpracowników prof. Iwona Ługowska.

źródło: pulsmedycyny.pl