W 80. rocznicę rzezi wołyńskiej Magdalena Rigamonti rozmawia o tych tragicznych zdarzeniach. — Ukraińcy przy tej zbrodni pracowali jako policjanci zmobilizowani przez hitlerowców. Ale też z własnej woli na tle rabunkowym. Wymordowano Żydów, Ormian, Czechów. Mój dziadek, Polak, lekarz, został zamordowany przez swoich pacjentów, którym wcześniej pomagał się urodzić — mówi Krzesimir Dębski, kompozytor urodzony w Wałbrzychu, którego rodzina pochodzi z ziem należących do obecnej Ukrainy.

źródło: onet.pl