Nowe lub wyremontowane budynki, najnowocześniejszy sprzęt medyczny, ambulanse do poboru krwi – to inwestycje, które wkrótce będą realizować regionalne centra krwiodawstwa i krwiolecznictwa w Polsce. Ministerstwo Zdrowia przyznało na ten cel z pieniędzy europejskich prawie 300 mln zł.

Resort zdrowia przekazał PAP, że w zakres inwestycji realizowanych z projektu wsparcia podmiotów funkcjonujących w publicznej służbie krwi REACT-EU wchodzą m.in.

  • zakup nieruchomości,
  • budowa obiektów od podstaw,
  • budowa mroźni,
  • przebudowa i remont istniejących budynków,
  • zakup sprzętu medycznego np. wirówek, wagomieszarek do pobierania krwi, inkubatorów z mieszalnikami, prasy do preparatyki krwi
  • zakup środków transportu sanitarnego: ambulansów do poboru krwi, pojazdów do transportu krwi i jej składników.

– Podnosząc jakość w systemie ochrony zdrowia, nie możemy zapominać o obszarze krwiodawstwa. Epidemia COVID-19 dobitnie ukazała nam, jak istotna dla naszego życia i zdrowia jest krew i jak ważne by ona nieprzerwanie “płynęła” do naszych szpitali. Niezakłócone działanie regionalnych centrów krwi i podniesienie poziomu obsługi krwiodawców to jeden z priorytetów naszych działań – wskazał, cytowany w informacji resortu, wiceminister Marcin Martyniak, odpowiedzialny w Ministerstwie Zdrowia za inwestycje.

W ramach projektu największe wsparcie trafi do RCKiK Lublin i RCKiK Warszawa. Wartość lubelskiego wniosku to 86,5 mln zł, z czego unijne wsparcie obejmuje 52,5 mln zł. Dzięki tym kwotom możliwy staje się zakup nieruchomości i budowa nowej siedziby RCKIK wraz z profesjonalną mroźnią.

Wartość inwestycji RCKIK Warszawa to z kolei 76,6 mln zł, z czego wsparcie z REACT EU stanowi 62,8 mln zł. W ramach wskazanego finansowania powstaną nowe siedziby oddziałów terenowych RCKIK w Garwolinie i w Siedlcach. Finansowanie uwzględnia również zakup działek.

źródło: PAP