Sąd Okręgowy w Warszawie umorzył w całości postępowanie dotyczące wykonania przez Mariusza Kamińskiego prawomocnego wyroku dwóch lat pozbawienia wolności – ustaliła Wirtualna Polska. Zażalenie w tej sprawie składali adwokat polityka PiS i Prokuratura Okręgowa w Warszawie.Decyzja zapadła 29 stycznia w Sądzie Okręgowym w Warszawie w XI Wydziale Penitencjarnym i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych.

“Wobec wydania przez prezydenta RP w dniu 23 stycznia 2024 r. postanowienia o zastosowaniu prawa łaski sąd postanowił umorzyć w całości postępowanie wykonawcze dotyczące wykonania wobec skazanego Mariusza Kamińskiego prawomocnego wyroku” – czytamy w uzasadnieniu decyzji Sądu Okręgowego w Warszawie.

Skazanie polityków PiS

Przypomnijmy, 20 grudnia 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie wydał prawomocny wyrok ws. nadużycia władzy przez Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika przy tzw. aferze gruntowej. Siedem dni później obrońca byłego ministra spraw wewnętrznych i administracji w rządzie PiS złożył do Sekcji Wykonawczej X Wydziału Karnego Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia wniosek o umorzenie postępowania karnego, względnie o odmowę wszczęcia postępowania. 28 grudnia pismo w tej sprawie złożył również zastępca prokuratora okręgowego w Warszawie, domagając się umorzenia postępowania wykonawczego wobec skazanego i wstrzymania wykonania kary. 8 stycznia Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia nie uwzględnił wniosków obrońcy Kamińskiego i zastępcy prokuratora okręgowego w Warszawie, zarządzając doprowadzenie obu polityków do aresztu. Dzień później Kamiński i Wąsik trafili do więzienia. Za kratami spędzili dwa tygodnie.

“Wystąpiła niepodważalna przesłanka”

“Po złożeniu przedmiotowych zażaleń, a przed ich rozpoznaniem przez sąd II instancji, prezydent RP w dniu 23 stycznia wydał postanowienie o zastosowaniu wobec skazanego Mariusza Kamińskiego prawa łaski” – przypomniał sędzia Janusz Włodarczyk z Sądu Okręgowego w Warszawie XI Wydziału Penitencjarnego i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych.”Decyzja prezydenta dotyczy całej treści prawomocnego wyroku oraz dodatkowo prawo łaski obejmuje zatarcie skazania. W tej sytuacji, jeszcze przed rozpoznaniem wniesionych środków odwoławczych w sprawie, wystąpiła niepodważalna przesłanka w postaci zastosowanego prawa łaski, wyłączająca postępowanie wykonawcze” – uzasadnił swoją decyzję sędzia Włodarczyk.

źródło: wp.pl