Sejmowa Komisja Zdrowia zajmie się projektem przepisów, które wprowadzają ograniczenia w reklamie, promocji i sprzedaży napojów energetycznych zawierających kofeinę lub taurynę.

Posłowie zajmą się projektem nowelizacji ustawy o zdrowiu publicznym, który dotyczy wprowadzenia całkowitego zakazu sprzedaży napojów z dodatkiem tauryny i kofeiny osobom poniżej 18 roku życia
Projekt wprowadza też ograniczenia w reklamie i promocji takich napojów
Za złamanie zakazu reklamy lub promocji grozi kara grzywny w wysokości od 10 tys. zł do 500 tys. zł albo kara ograniczenia wolności. Albo obu tym karom łącznie
Nowe przepisy miałyby obowiązywać od nowego roku 2024
Zakaz sprzedaży nieletnim, ograniczenia reklamy i promocji

Do Sejmu wpłynął poselski projekt nowelizacji ustawy o zdrowiu publicznym, który dotyczy wprowadzenia całkowitego zakazu sprzedaży napojów z dodatkiem tauryny i kofeiny osobom poniżej 18 roku życia, zakazu sprzedaży takich napojów na terenie szkół i innych jednostek oświatowych oraz ograniczenia reklamy tych napojów.

23 maja został skierowany do pierwszego czytania w sejmowej Komisji Zdrowia.

Zmiana przepisów wprowadza zasady ustalania i pobierania opłaty od napojów z dodatkiem substancji o właściwościach słodzących, o których mowa w art. 12a ust. 1 pkt 1, oraz kofeiny lub tauryny w produkcie gotowym do spożycia.

W tym drugim przypadku zapowiadane ograniczenia dotyczą produktów, w których składzie znajduje się kofeina w proporcji przewyższającej 150 mg/l lub tauryna, z wyłączeniem substancji występujących w nich naturalnie.

Projekt określa też zasady reklamy, promocji i sprzedaży napojów z dodatkiem kofeiny lub tauryny w produkcie gotowym do spożycia.
Zgodnie z przepisami reklama i promocja napojów nie będzie mogła być prowadzona:

w telewizji, radiu, kinie i teatrze miedzy godziną 6.00 a 20.00, z wyjątkiem reklamy prowadzonej przez organizatora imprezy sportu wyczynowego lub profesjonalnego w trakcie trwania tej imprezy
w prasie młodzieżowej i dziecięcej
na okładkach dzienników i czasopism
na słupach i tablicach reklamowych i innych stałych i ruchomych powierzchniach wykorzystywanych do reklamy
na plakatach, w tym plakatach wielkoformatowych
w ośrodkach usług informatycznych
z udziałem dzieci lub młodzieży.
Zabrania się reklamy:

kierowanej do młodzieży lub dzieci
przedstawiającej młodzież lub dzieci
łączącej spożywanie napojów z dodatkiem kofeiny lub tauryny z energią i witalnością
zawierająca stwierdzenia, że takie napoje mają właściwości lecznicze, są środkiem stymulującym, uspakajającym lub sposobem rozwiązywania konfliktów osobistych
zachęcające do ich nadmiernego spożywania
zawierające informację, że przywracają naturalny poziom płynów w organizmie
wywołujące skojarzenia z atrakcyjnością seksualną, relaksem lub wypoczynkiem, nauką lub pracą, sukcesem zawodowym lub życiowym, z zajęciami sportowymi
tworzącej wrażenie, że wspomniane napoje mogą być stosowane razem z napojami alkoholowymi.

Przez reklamę napojów z dodatkiem kofeiny lub tauryny rozumie się publiczne rozpowszechnianie znaków towarowych tych napojów lub symboli graficznych z nimi związanych, a także nazw i symboli graficznych przedsiębiorców produkujących te napoje, jeśli nie różnią się od nazw i symboli graficznych samych produktów.Reklamą nie będzie informacja używana do celów handlowych pomiędzy przedsiębiorcami zajmującymi się produkcją, obrotem hurtowym i handlem tymi napojami.

Przez promocję tych napojów rozumie się ich publiczną degustację, rozdawanie rekwizytów związanych z napojami, organizowanie ich premiowanej sprzedaży, a także inne formy publicznego zachęcania do ich nabywania.
Nowe przepisy mają wejść w życie od 1 stycznia 2024

Projekt wprowadza również zakaz sprzedaży tych napojów:

osobom poniżej 18 roku życia
na terenie szkół oraz innych jednostek systemu oświaty
w automatach

Sprzedawca może zażądać okazania dowodu potwierdzającego wiek nabywcy.

Za złamanie zakazu reklamy lub promocji grozi kara grzywny w wysokości od 10 tys. zł do 500 tys. zł albo kara ograniczenia wolności. Albo obu tym karom łącznie.Za nielegalną sprzedaż napoju grożą podobne kary, z tym, że w tym przypadku nie określono wysokości grzywny.

Zgodnie z intencją ustawodawcy, przepisy miałyby wejść w życie od 1 stycznia 2024 roku.

W uzasadnieniu podano, że zmiany są efektem negatywnych opinii ekspertów na temat wpływu napojów energetyzujących na zdrowie dzieci i młodzieży. Chodzi o pojawiające się powikłania sercowo-naczyniowe.

źródło: rynek zdrowia.pl