Zapraszamy na konferencję, która zainauguruje projekt pn. Wsparcie procesu poprawy jakości w patomorfologii poprzez wdrożenie standardów akredytacyjnych oraz wzmocnienie kompetencji kadry zarządzającej podmiotami leczniczymi. To kolejna inicjatywa finansowana z Programu Wiedza Edukacja Rozwój.

Celem konferencji jest przedstawienie założeń projektu oraz zainicjowanie współpracy wielu środowisk służącej rozpoczęciu zmian jakościowych w wykonywaniu badań patomorfologicznych poprzez m. in. opracowanie standardów akredytacyjnych w patomorfologii. Docelowo ma to się przełożyć na standaryzację procesu i poprawę skuteczności w ochronie zdrowia.

Dla kogo

Wydarzenie kierujemy do:

  • kierowników zakładów patomorfologii;
  • kadry zarządzającej podmiotami leczniczymi;
  • jednostek organizacyjnych Ministerstwa Zdrowia;
  • przedstawicieli towarzystw naukowych;
  • organizacji pracodawców;
  • organizacji pacjenckich oraz podmiotów realizujących zadania w zakresie wykonywania badań patomorfologicznych i wykorzystujących rozpoznania patomorfologiczne w procesie leczenia pacjentów.

Gdzie

Konferencja odbędzie się 14.11 2019 r. w Hotelu Sofitel Warsaw Victoria przy ul. Królewskiej 11 w Warszawie (sala Belweder na II piętrze), w godzinach 10:00 – 16:00 (rejestracja od godz. 09:30).

Zgłoszenia

Wypełniony formularz zgłoszeniowy wyślij na adres: m.liberadzki@mz.gov.pl. Na zgłoszenia czekamy do 8.11.2019 r. O udziale w konferencji decyduje kolejność zgłoszeń.

Informacje dodatkowe

Dodatkowe informacje o konferencji możesz uzyskać pod nr 882 359 021, e-mail: m.liberadzki@mz.gov.pl tel. 882 358 832, e-mail: d.matysiak@mz.gov.pl.

Potwierdzenie udziału w konferencji wraz ze szczegółową agendą przekażemy mailowo do zakwalifikowanych uczestników. Uczestnictwo w konferencji jest bezpłatne, jednak nie refundujemy kosztów podróży.

źródło: gov.pl