Kontrola obejmie trzy placówki i oddział NFZ. Chodzi m.in. o ich liczbę i wysokość.
Najwyższa Izba Kontroli (NIK) zbada dodatki covidowe dla medyków. Kontrola obejmie trzy placówki lecznicze z województwa zachodniopomorskiego oraz tamtejszy oddział NFZ.
Najwyższa Izba Kontroli (NIK) zbada dodatki covidowe dla medyków
Chodzi o świadczenia dodatkowe przyznawane personelowi medycznemu uczestniczącemu w diagnozowaniu i udzielaniu świadczeń zdrowotnych pacjentom z podejrzeniem i zakażeniem wirusem SARS-CoV-2
Ocenie podlegać będą przede wszystkim dwie kwestie: prawidłowość ustalenia grupy uprawnionych do dodatków i ich wysokość
Kontrola obejmie trzy placówki lecznicze z województwa zachodniopomorskiego oraz tamtejszy oddział NFZ

Najwyższa Izba Kontroli (NIK) poinformowała w piątek, 11 czerwca, że zbada dodatki covidowe dla medyków. Kontrola ma objąć trzy placówki lecznicze z województwa zachodniopomorskiego oraz tamtejszy oddział NFZ
NIK bierze pod lupę dodatki covidowe

NIK w wydanym w tej sprawie komunikacie przypomina, że do wypłaty dodatkowego wynagrodzenia określonym grupom personelu medycznego prezesa NFZ zobowiązał jeszcze w 2020 roku minister zdrowia.
Analiza przedkontrolna NIK wykazała, że dyrektorzy niektórych podmiotów leczniczych wskazują do rozliczenia dodatkowego świadczenia większość zatrudnionego personelu medycznego, nawet w sytuacji niewielkiej liczby pacjentów przyjętych z podejrzeniem lub z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 – informuje NIK.

Z kolei w innych podmiotach leczniczych – jak wskazuje NIK – personel medyczny podnosi, iż dodatkowe środki finansowe otrzymuje z opóźnieniem lub też, że nie otrzymał ich wcale.Kontrola NIK zakończy się pod koniec września

W związku z tym, NIK sprawdzi – jak czytamy w informacji – „czy przekazywane przez kierowników podmiotów leczniczych informacje dot. personelu medycznego, uczestniczącego w diagnozowaniu i udzielaniu świadczeń zdrowotnych pacjentom z podejrzeniem i z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, na podstawie których Oddział Wojewódzki NFZ w Szczecinie przekazywał środki finansowe z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego świadczenia, zostały przygotowane prawidłowo – zgodnie z warunkami określonymi przez Ministra Zdrowia”.

– Kontrolerzy ocenią także, czy określone przez Ministra Zdrowia warunki przyznania dodatkowego świadczenia nie skutkowały naruszaniem zasad dokonywania wydatków ze środków publicznych – czytamy w komunikacie.

Kontrola NIK ma się zakończyć pod koniec trzeciego kwartału tego roku. Obejmie w sumie dwa lata, w tym cały 2020 rok oraz pierwsze półrocze 2021.

źródło: rynek zdrowia.p