15 czerwca odbyło się ostateczne głosowanie w sprawie nowelizacji ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych.
We wtorek (15 czerwca) odbył się protest pod Sejmem zorganizowany przez Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych
Manifestacja zaplanowana została specjalnie na ten dzień, gdyż wtedy miało się odbyć ostateczne głosowanie w sprawie nowelizacji o ustalaniu najniższego wynagrodzenia
Zgodnie z głosowaniem sejmowym nowelizacja proponowana przez Senat została odrzucona

Kwestia wynagrodzeń w służbie zdrowia jest w ostatnim czasie bardzo gorącym tematem. Przypomnijmy, 7 czerwca miały miejsce tzw. strajki ostrzegawcze, a 15 czerwca pod Sejmem zebrały się pielęgniarki/pielęgniarze, położne i przedstawiciele innych zawodów medycznych, którzy domagali się godnego wynagrodzenia.
Sejm odrzucił nowelizację ustawy

Przed samym głosowaniem głos zabrał poseł Bolesław Piecha. Wyjaśnił on, że w porannym posiedzeniu Sejmowej Komisji Zdrowia odrzucono 1 i 2 poprawkę, za to zaakceptowano poprawkę nr 3. Także minister Adam Niedzielski wyraził swoje stanowisko w sprawie nowelizacji ustawy o wynagrodzeniach medyków. Według niego poprawki zaproponowane przez Senat są “nierealne i bez pokrycia”.Ostatecznie w głosowaniach nad trzema poprawkami w Sejmie odrzucono wszystkie trzy poprawki większością bezwzględną.
O co walczyły pielęgniarki i medycy?

Przypomnijmy, 10 czerwca Senat przyjął z 3 poprawkami ustawę o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

Jedna z nich dotyczyła podniesienia współczynników pracy, druga premiowała podnoszenie kwalifikacji, trzecia była porządkująca, zgłoszona przez Biuro Legislacyjne Senatu. Przedstawiciele OZZPiP pod Sejmem apelowali do posłów o utrzymanie tych poprawek.

Nowelizacja gwarantowałaby, że od 1 lipca tego roku żaden pracownik medyczny nie będzie mógł mieć ustalonego wynagrodzenia zasadniczego poniżej poziomu, niż ten wynikający z ustawy.

źródło: rynek zdrowia.pl