Uwzględniając szeroko rozumiane potrzeby integracji środowiska kardiologicznego i diabetologicznego oraz wielu innych specjalności, na rzecz około 4 milionów Polaków chorych na cukrzycę, choroby towarzyszące oraz jej liczne powikłania będące swoistym tsunami ekonomicznym dla systemów ochrony zdrowia na całym świecie, Polskie Towarzystwo Kardiodiabetologiczne w ścisłej współpracy i przy udziale szerszej reprezentacji Towarzystw Naukowych i środowisk medycznych, inicjuje nowy cykl wydarzeń w kalendarzu medycznym – “FOUR SEASONS WITH CARDIODIABETOLOGY”.

Projekt ten, ze względu na wagę problemów związanych ze światową pandemią chorób sercowo-naczyniowych, gdzie cukrzyca, nadciśnienie tętnicze, otyłość i miażdżyca, stanowią pojedynczo rdzeń patogenetyczny rozwoju tych schorzeń, a w zespole brzmią jak złowieszczy, patologiczny duet, trio, kwartet… wydaje się być bardzo istotny.

Zestrojenie najnowszej wiedzy światowych i krajowych standardów oraz doświadczeń w tym zakresie, z uwzględnieniem nowoczesnych programów prewencji schorzeń sercowo-naczyniowych współistniejących z cukrzycą, stanie się kanwą do szerokiej interdyscyplinarnej dyskusji środowiska medycznego w kraju, tworząc jej zmienność tematyczną, koloryt, swoistą dynamikę i rytm narracji jak u Vivaldiego, dopasowaną do potrzeb środowiska medycznego i zmieniających się standardów Towarzystw Naukowych.

Komitet Naukowy I konferencji KARDIODIABETOLOGIA 2020 tworzyć będą najwyższej klasy specjaliści z wieloletnią praktyką kliniczną:

  • prof. Leszek Markuszewski – Kierownik Ośrodka Chorób Serca i Naczyń, Chorób Wewnętrznych i Metabolicznych Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu, Prezes Polskiego Towarzystwa Kardiodiabetologicznego
  • prof. Krzysztof J. Filipiak – I Katedra i Klinika Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Prezes Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego
  • prof. Paweł Piątkiewicz – Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Diabetologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Zastępca dyrektora ds. medycznych Szpitala Praskiego w Warszawie

Program merytoryczny podjętej inicjatywy będzie prezentował kompleksowe, wielospecjalistyczne podejście do opieki nad pacjentem kardiodiabetologicznym. Naszą ambicją jest, aby omawiane treści merytoryczne prezentowane były w ujęciu praktycznym – przypadki pacjentów z użyciem systemów do głosowania oraz innowacyjnym – sesje i debaty z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych i filmów instruktażowych.

Spodziewamy się udziału ponad 300 lekarzy następujących specjalizacji: interniści, kardiolodzy, diabetolodzy, nefrolodzy, okuliści, chirurdzy naczyniowi, endokrynolodzy, lipidolodzy, lekarze medycyny rodzinnej, specjaliści zdrowia publicznego oraz lekarzy innych specjalizacji, którzy zainteresowani są pozyskaniem aktualnej wiedzy w zakresie opieki nad pacjentami diabetologicznymi.

Więcej na: www.kardiodiabeto.pl