Mazowsze znalazło się w gronie 30 nominowanych samorządów w konkursie na najciekawsze inicjatywy prozdrowotne. Samorząd Województwa Mazowieckiego został nominowany za „Program badań przesiewowych słuchu dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych z województwa mazowieckiego”.

Konkurs „Zdrowy Samorząd” organizowany jest po raz trzeci przez PortalSamorzadowy.pl oraz portal i magazyn Rynek Zdrowia. Laureaci wyłonieni zostaną przez Radę Konsultacyjną konkursu. Nagrody – statuetki „Zdrowy Samorząd 2020” – zostaną przyznane w kategoriach: Zdrowa Gmina/Miasto; Zdrowy Powiat; Zdrowe Województwo.

Warto głosować!

Uwaga. Jeden z projektów otrzyma także nagrodę czytelników RynekZdrowia.pl i PortalSamorzadowy.pl – o tym zdecydują Państwa głosy. Do 24 lutego (do godz. 12) trwa głosowanie czytelników. Każdy może oddać głos “za” lub “przeciw” każdemu z 30 nominowanych programów profilaktycznych i prozdrowotnych polskich samorządów.

Zachęcamy Państwa do oddania głosu w konkursie na program województwa mazowieckiego – głosowanie odbywa się na stronie Portalu Samorządowego.

W konkursie nominowany został program Samorządu Mazowsza: „Program badań przesiewowych słuchu dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych z województwa mazowieckiego”.

Projekt realizowany był w latach 2017–2019. W ramach programu/kampanii odbyły się:

1) akcja informacyjna;

2) badanie przesiewowe słuchu;

3) działania edukacyjno-informacyjne;

4) szkolenia dla personelu medycznego.

W programie, realizowanym przez Światowe Centrum Słuchu Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu przebadano blisko 40 tys. uczniów.

Wady słuchu to poważny problem.

WHO szacuje, że 1,1 mld młodych ludzi na całym świecie może być zagrożone utratą słuchu z powodu nieprawidłowych zachowań zdrowotnych (np. słuchania głośnej muzyki przez słuchawki lub przebywanie w pomieszczeniach z głośną muzyką itp.).

Wyniki badań epidemiologicznych w Polsce wskazują na znaczne rozpowszechnienie wad słuchu wśród osób w wieku 6–14 lat. Z przeprowadzonych badań wynika, że problem ten dotyczy około aż 20 proc. osób badanych.

Głosowanie trwa do 24 lutego br. (do godz. 12.00).

Szczegóły dostępne są w serwisie Portalu Samorządowego.

źródło: mazovia.pl