Medycy napisali do pacjentów: potrzebujemy dialogu udanego, a nie udawanego. To odpowiedź na list poparcia dla Adama Niedzielskiego przez niektóre organizacje pacjenckie. – Jeśli nie będzie medyków, nie będzie leczenia. Kto wtedy pomoże chorym? – pytają lekarze i pielęgniarkiList otwarty do pacjentów podpisali m.in. przedstawiciele Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych, Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych, Naczelnej Izby Lekarskiej, Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy, Krajowej Izby Diagnostów. Pismo jest odpowiedzią na list poparcia dla Adama Niedzielskiego, który w minionym tygodniu obiegł media i wywołał w środowisku falę komentarzy, w tym sporo krytycznych.Lekarze i pielęgniarki piszą do pacjentów: nie będzie medyków, nie będzie leczenia.

Pismo komentowali zarówno lekarze, jak i pielęgniarki, natomiast w środę, 21 lipca, samorządy i związki zawodowe w ochronie zdrowia przekazały mediom wspólny komunikat w tej sprawie – jednocześnie List Otwarty do Pacjentów.

– Ze zdumieniem przyjęliśmy publikację przez ministra Adama Niedzielskiego listu podpisanego przez prezesów kilku organizacji pacjentów, w którym – w odpowiedzi na wniosek o odwołanie Ministra Zdrowia sformułowany przez naszą szeroką reprezentację środowiska medycznego, deklarują oni poparcie dla szefa resortu zdrowia i próbują bronić jego dokonań – zaczynają medycy.„Zderzamy się z niewydolnym systemem i jesteśmy bezsilni”

– Byliśmy do tej pory przekonani, że organizacje pacjentów rozumieją rzeczywiste problemy ochrony zdrowia w Polsce. Z całą pewnością dostrzegają je miliony polskich pacjentów i ich rodzin. Zarówno Oni, jak i my – medycy na co dzień zderzamy się z coraz bardziej niewydolnym systemem i jesteśmy bezsilni – dodają.

Jak twierdzą „dekady zaniedbań spotęgowała pandemia i jej długofalowe skutki spowodowane opóźnieniami w diagnostyce i leczeniu chorób innych niż COVID-19”.- Polska ochrona zdrowia nie radzi sobie z tymi problemami organizacyjnie, finansowo i kadrowo – podkreślają.Efektem tego stanu rzeczy – jak wskazują – są coraz częściej zamykane całe szpitalne oddziały.- Dziś powodem jest brak lekarzy, pielęgniarek i położnych, a już wkrótce – kolejnych pracowników medycznych. Jeśli nie będzie medyków, nie będzie leczenia. Kto wtedy pomoże chorym? – pytają retorycznie.Podnoszą, że rozwiązania forsowane przez Ministerstwo Zdrowia „pogarszają i tak już złe warunki pracy i płacy, zniechęcając do zawodów medycznych zarówno osoby zdobywające wykształcenie, jak i nabywające praw emerytalnych. Powoduje to coraz większy niedobór personelu w publicznej ochronie zdrowia, a przez to stanie się ona jeszcze bardziej niedostępna dla szerokich grup społeczeństwa. Przed taką perspektywą ostrzegamy”.”Pacjenci i medycy powinni być sojusznikami, bo mają wspólnego wroga – chorobę”

– Nie wolno już marnować czasu! Najwyższy czas na rzeczywistą przebudowę systemu ochrony zdrowia, wypracowaną wspólnie przez medyków i pacjentów, właśnie w interesie pacjentów. To na nich ma być zorientowany system, a nie na Ministerstwo Zdrowia czy NFZ – postulują.

Zwracają też uwagę, że pacjenci i medycy powinni być sojusznikami, bo mają wspólnego przeciwnika – chorobę.- Stoimy po tej samej stronie. Dlatego kategorycznie protestujemy przeciwko zawartemu w liście poparcia dla ministra zdrowia przeciwstawieniu interesów pacjentów interesom środowiska medycznegoz. Chcemy pomagać chorym, po to wybraliśmy nasze zawody, ale jesteśmy wtłoczeni w ramy, na których kształt nie mamy wpływu i które nie pozwalają nam działać w sposób, który wykorzystuje w pełni naszą wiedzę i kompetencje – piszą.Deklarują, że są przygotowani „do wspólnego wypracowania rozwiązań problemów ochrony zdrowia, m.in. w fundamentalnej kwestii stanu obecnych i przyszłych kadr medycznych”.

– Nasze propozycje od lat są ignorowane. Dla dobra polskiego pacjenta i polskiej ochrony zdrowia potrzebujemy dialogu udanego, a nie udawanego – kończą.List otwarty do pacjentów wystosowały:

Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych
Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych
Naczelna Izba Lekarska
Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy
Krajowa Izba Diagnostów
Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych
Ogólnopolski Związek Zawodowy Techników Medycznych Radioterapii
Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Diagnostyki Medycznej i Fizjoterapii
Związek Zawodowy Pracowników MSWiAP
Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Bloku Operacyjnego

źródło: rynek zdrowia.pl