Opublikowano treść umowy społecznej w sprawie wygaszania kopalń do 2049 roku. Negocjacje między rządem a związkami zawodowymi trwały ponad 7 miesięcy. Do dokumentu liczącego 12 stron dotarło Radio ZET.Umowa społeczna ws. górnictwa ma zostać podpisana w środę. Uwzględniono w niej szczegóły dotyczące tempa likwidacji poszczególnych kopalń oraz dotacji dla górnictwa węgla kamiennego. W sumie dokument liczy 12 stron i jest podzielony na 7 rozdziałów. Ma także dodatkowe 4 załączniki.

W pierwszym rozdziale rozpisane zostały kwestie mechanizmu dopłat do likwidacji górnictwa. Przeczytać można m.in. o pokryciu kosztów nadzwyczajnych jednostek objętych systemem likwidacji, dopłatach do redukcji wydobycia. Uwzględniono też koszty związane z podwyżkami wynagrodzeń do 2025 roku.

Drugi rozdział dotyczy minimalizacji skutków transformacji i inwestycji w czyste technologie węglowe, które według zapewnień rządu mają rozpocząć się do połowy 2022 roku. Oddanie ich do użytku planowane jest na rok 2029.Kopalnie do likwidacji. Znana treść umowy społecznej

“Trzeci rozdział dotyczy powołania Funduszu na Rzecz Sprawiedliwej Transformacji Śląska, udziału województwa śląskiego w podziale pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, utworzenia Rady Koordynacyjnej ds. Sprawiedliwej Transformacji” – podaje Radio ZET.

W czwartym rozdziale zapisano szczegóły harmonogramu likwidacji kopalń wchodzących w skład następujących spółek: Polskiej Grupy Górniczej, Tauronu Wydobycie, Węglokoksu Kraju i Lubelskiego Węgla Bogdanki. Z umowy wynika, że najdłużej działalność prowadzić będą kopalnie PGG ROW Ruch Jankowice i Ruch Chwałowice oraz kopalnie Tauronu Wydobycie: Sobieski i Janina oraz kopalnia Bogdanka.ozdział piąty zawiera kwestie ws. gwarancji zatrudnienia do emerytury i alokacji z likwidowanych kopalń. W kolejnym przeczytać można o osłonach socjalnych, urlopach i jednowyrazowych odprawach dla górników. Każdy pracownik, który zdecyduje się rozwiązać umowę z pracodawcą, ma otrzymać 120 tysięcy złotych netto.

Ostatni rozdział potwierdza, że zawarta umowa społeczna stanowi podstawowy dokument transformacji sektora. Aby weszła w życie, potrzebna jest jeszcze notyfikacja w Komisji Europejskiej.

źródło: wp.pl