Rok 2022 przyniósł w diabetologii sporo pozytywnych zmian, które z pewnością pozwolą na to, by lepiej i skuteczniej leczyć pacjentów z cukrzycą. W zakresie refundacji podjęto wiele decyzji dotyczących poszerzenia dostępności terapii – mówi prof. dr hab. n. med. Dorota Zozulińska-Ziółkiewicz.

Chorzy zyskali szersze możliwości skorzystania nie tylko z nowoczesnego leczenia farmakologicznego, ale i systemów monitorowania glikemii. Za sprawą tych zmian ich komfort życia zdecydowanie się poprawi, a skuteczniejsze leczenie to przede wszystkim szansa na dłuższe życie.

W sferze terapeutycznej mijający rok obfitował w nowości technologiczne. Dotyczą one zarówno rodzajów insuliny, leków nieinsulinowych, urządzeń do podawania insuliny, jak i systemów ciągłego monitorowania stężenia glukozy (isCGM/rtCGM). Co bardzo ważne, poprawiła się też dostępność do tych rozwiązań dla pacjentów.

Lepszy dostęp do nowoczesnych terapii w diabetologii

W 2022 roku znacząco poszerzył się dostęp do leków refundowanych w diabetologii, pojawiła się też całkiem nowa grupa leków przeciwhiperglikemicznych. Dzięki temu mamy już możliwość leczenia pacjentów zgodnie z polskimi i światowymi rekomendacjami.

Najważniejsze zmiany w tym zakresie przyniosła wrześniowa lista refundacyjna, która włączyła flozyny do terapii pacjentów z cukrzycą typu 2. Leki te są szczególnie korzystne u pacjentów z przewlekłą chorobą nerek i/lub niewydolnością serca. Flozyny ochraniają nerki i serce, a niektóre z nich dają szansę na dłuższe życie.

Mamy też szerszy dostęp do analogów GLP-1. W ich przypadku złagodzono obostrzenia refundacyjne, m.in. odnoszące się do masy ciała. Wskaźnik BMI uprawniający do refundacji obniżono z 35 do 30 kg/m2. Obniżono także kryterium wartości hemoglobiny glikowanej z 8 proc. do 7,5 proc.

Refundacją objęto również dwie nowe substancje z grupy inhibitorów DPP-4. Są to leki podawane w tabletkach, stosowane raz lub dwa razy dziennie. Są to leki bezpieczne, gdyż nie powodują niedocukrzeń, czyli zdarzeń, których powinniśmy unikać.

Te nowoczesne leki działają komplementarnie na mechanizmy molekularne. Ich zastosowanie sprawia, że nie tylko opóźniamy pewne procesy chorobowe, lecz także wpływamy na regenerację niektórych z nich. Są skuteczne na każdym etapie choroby. Ich działanie nefro— i kardioprotekcyjne jest obserwowane nawet u pacjentów z zaawansowanymi powikłaniami. Włączone na wczesnym etapie, mogą tym powikłaniom zapobiec.

Nowe systemy ciągłego monitorowania glikemii

2022 rok obfitował w Polsce, Europie i na świecie w szereg ważnych kongresów towarzystw diabetologicznych, podczas których prezentowano także nowinki technologiczne zarówno w zakresie urządzeń do podawania insuliny, jak i systemów monitorujących glikemię. Rozwój tych technologii sprawia, że życie pacjentów z cukrzycą staje się zdecydowanie łatwiejsze. Tu również należy zaznaczyć, że dostęp polskich pacjentów do nich istotnie się poprawia. Już wiemy, że od 2023 r., na mocy zmian w rozporządzeniu w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie, większa grupa pacjentów uzyska dostęp do refundacji systemów ciągłego monitorowania glikemii metodą skanowania — FreeStyle Libre. Chorzy leczeni intensywnie insuliną z nieświadomością hipoglikemii będą mieli dostęp do ciągłego monitorowania glikemii w czasie rzeczywistym (rtCGM) w systemie krótkoterminowym (dexcom i guardian) i długoterminowym (eversense).

Systemy ciągłego monitorowania glikemii oraz połączenie rtCGM z osobistą pompą insulinową może istotnie poprawiać wyrównanie metaboliczne pacjenta, a co za tym idzie przyczynić się do zredukowania problemu przewlekłych i ostrych powikłań.

Holistyczne podejście do leczenia cukrzycy typu 2

Rok 2022 przyniósł też sporo zmian w podejściu do leczenia cukrzycy typu 2. Obecnie wskazywany jest trend mówiący, że glikemia jest ważna, ale w terapii priorytetową rolę odgrywają leki, które zmniejszają ryzyko zgonu i przedłużają życie pacjenta. Coraz częściej podkreślana jest też rola kontroli masy ciała. Nowe rekomendacje mówią o holistycznym podejściu do leczenia, kładą nacisk na aktywność fizyczną, zdrowy styl życia, przejawiający się m.in. w zdrowym odżywianiu, nieprzesiadywaniu, unikaniu palenia papierosów, wysypianiu się. Podpowiadają też, na jakim etapie choroby, jakie leki najlepiej wpływają na stężenie glukozy we krwi.

W tym roku pojawił się również nowy temat, jakim jest możliwość osiągnięcia remisji, czyli okresu schorzenia bez objawów chorobowych i normoglikemii — w cukrzycy typu 2. To jest wielka zmiana, bo do tej pory mówiliśmy cały czas, że to choroba, która postępuje i ma charakter progresywny.

źródło: pulsmedycyny.pl