Amantadyna. – Zakazujemy stosowania amantadyny w leczeniu COVID-19. Jej podawanie w tym wskazaniu narusza zbiorowe prawa pacjenta do leczenia zgodnego z aktualną wiedzą medyczną – powiedział 11 lutego Bartłomiej Chmielowiec, Rzecznik Praw Pacjenta.
Amantadyna jak placebo. Są wyniki badań

– Nie ma dowodów naukowych na skuteczność amantadyny w leczeniu COVID-19. Stąd wydałem decyzję, że stosowanie tego leku u pacjentów covidowych przez placówkę Optima w Przemyślu narusza zbiorowe prawa pacjenta do leczenia zgodnego z aktualną wiedzą medyczną – zaznaczył Bartłomiej Chmielowiec, Rzecznik Praw Pacjenta w piątek, 11 lutego podczas konferencji prasowej, na której zaprezentowano oficjalnie wyniki polskich badań nad amantadyną.

– Chcę wyraźnie podkreślić, że ta decyzja i ten zakaz obowiązują do czasu potwierdzenia takiego postępowania w oparciu o wiarygodne i rzetelne dane naukowe. Innymi słowy: jeżeli pojawią się badania naukowe, które potwierdzałyby, że jednak amantadyna byłaby skuteczna w leczeni pacjentów chorych na COVID-19, wówczas niezwłocznie na nowo wszczęlibyśmy to postępowanie – powiedział Chmielowiec.
RPP: “Amantadyna daje złudne poczucie skutecznej terapii. To groźne dla pacjentów”

– Na ten moment opieraliśmy się na szerokim i rzetelnym zebranym materiale dowodowym. Między innymi dysponujemy dysponujemy stanowiskiem konsultantów krajowych w zakresie chorób i medycyny rodzinnej, Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, AOTMiT, Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych, a także informacjami z Agencji Badań Medycznych podsumowującymi wyniki badań prowadzonych pod kierunkiem prof. Adama Barczyka – wyliczał Rzecznik Praw Pacjenta.

Dodał, że amantadyna nie jest obecnie zalecana w leczeniu COVID-19 w żadnych rekomendacjach – ani polskich, ani europejskich czy amerykańskich.

– Polskie Towarzystwo Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych zwraca uwagę, że poza samą nieskutecznością tej terapii, może ona nieść ze sobą jedno bardzo ważne zagrożenie dla zdrowia i życia pacjentów – dając im złudne poczucie skutecznego leczenia, a tym samym powodując opóźnienie w podjęciu naprawdę skutecznej terapii – podsumował Bartłomiej Chmielowiec.

Amantadyna pod lupą badaczy w 20 ośrodkach medycznych w Polsce

– Krzywe placebo i amantadyny ‪przebiegają niemal tak samo. Nie ma ma tutaj żadnego trendu na korzyść amantadyny – mówił na piątkowej konferencji prasowej o wynikach badań finansowanych przez Agencję Badań Medycznych prof. Adam Barczyk z Górnośląskiego Centrum Medycznego w Katowicach.

Jak podkreślał badacz, amantadyna w leczeniu szpitalnym pacjentów z COVID-19 nie jest skuteczna.

Prof. Barczyk podał, że badanie było wieloośrodkowe – łącznie brało w nim udział 20 ośrodków. Analizę przeprowadzono na populacji badania z grudnia 2021 roku, kiedy uczestniczyło w nim 163 zrandomizowanych pacjentów.

źródło: rynek zdrowia.pl